Nasi doradcy posiadają głęboką wiedzę oraz wszechstronne doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego dla krajowych oraz zagranicznych klientów.
Swoje doświadczenie zdobywali zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i w organach podatkowych.

Doświadczenie zdobyte podczas pracy w organach podatkowych daje znajomość procedur i schematów stosowanych przez organy podatkowe, z drugiej strony praca w międzynarodowych korporacjach łączy fachową wiedzę, procedury bezpieczeństwa jak i profesjonalne podejście do klienta. Naszym zdaniem tylko zestawienie doświadczenia zawodowego z dwóch przeciwległych „frontów” daje możliwość efektywnego reprezentowania klientów przed organami podatkowymi.
Paweł Kowalczyk
ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 18-letnim doświadczeniem w branży podatkowej, zdobywanym w urzędach skarbowych oraz w KPMG
doradca podatkowy nr wpisu 11619
Paweł specjalizuje się w kwestiach opodatkowania podatkami pośrednimi w odniesieniu do transakcji krajowych i międzynarodowych. Uczestniczył i nadzorował liczne przeglądy podatkowe realizowane dla dużych firm, a także projekty mające na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyk, w szczególności w zakresie VAT. W postępowaniach podatkowych Paweł reprezentował klientów KPMG przed organami skarbowymi oraz przed WSA. Z powodzeniem reprezentował także klientów przed organami podatkowymi, w procesie uzyskiwania wielomilionowych zwrotów podatku VAT, czy postępowań w sprawie powstania nadpłaty w podatku VAT.
 
Jest autorem licznych artykułów w zakresie podatku VAT publikowanych w prasie specjalistycznej. Paweł często występuje w roli prelegenta na szkoleniach z zakresu podatków pośrednich. W KPMG pełnił funkcję knowledge managera, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie wiedzą w zespole VAT.
Ewa Suwińska
prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy posiadający ponad 13-letnie doświadczenie w podatkach, zdobyte w krajowych i międzynarodowych kancelariach doradztwa podatkowego
doradca podatkowy nr wpisu 11157

W trakcie swojej kariery zawodowej, Ewa skupiała się głównie na obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Przez ostatnie 10 lat uczestniczyła w wielu przeglądach podatkowych oraz w przeglądach typu due diligence największych spółek w kraju. Ponadto uczestniczyła w licznych procesach restrukturyzacyjnych międzynarodowych i krajowych grup kapitałowych, w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. Z powodzeniem reprezentowała klientów przed organami podatkowymi w procesie uzyskiwania wielomilionowych zwrotów podatku VAT, czy w trakcie postępowań
w sprawie powstania nadpłaty w podatku VAT. Ewa zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz osób fizycznych i prawnych, reprezentuje te podmioty w postępowaniach przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi (w tym przed NSA). Jest autorką licznych publikacji z zakresu podatków dochodowych oraz częstym prelegentem na szkoleniach dotyczących podatków dochodowych.

Klaudia Głazowska
prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy posiadający ponad 6-letnie doświadczenie w podatkach, zdobyte w krajowych kancelariach doradztwa podatkowego
doradca podatkowy nr wpisu 12546

Głównym obszarem jej działalności jest kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od nieruchomości. W trakcie swojej kariery uczestniczyła w wielu przeglądach podatkowych i projektach optymalizacyjnych, a także doradzała przy kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych i sądowych. W swojej codziennej pracy koncentruje się na bieżącym doradztwie podatkowym na rzecz osób prawnych i fizycznych. Klaudia jest również doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Była także członkiem Komisji Prawnej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkiem Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Agata Wojtowicz
licencjonowany doradca podatkowy posiadający ponad 11-letnie doświadczenie w podatkach, zdobyte w kancelariach doradztwa podatkowego i spółkach zajmujących się procesami compliance dla międzynarodowych korporacji
doradca podatkowy nr wpisu 11300

W trakcie swojej kariery zawodowej Agata zajmowała się głównie doradztwem w podatku VAT (w tym obsługą procesów tax compliance dla międzynarodowych korporacji zarejestrowanych do celów podatku VAT w Polsce), PIT i zagadnieniach transfer pricing. Była również zaangażowana w szereg projektów dotyczących zwrotu podatku VAT dla podmiotów z branży nieruchomościowej i FMCG oraz opodatkowania PIT pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. Z powodzeniem reprezentowała klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Autorka licznych artykułów publikowanych w prasie fachowej. Agata zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz klientów ACAN, w tym w szczególności wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w procesie centralizacji rozliczeń w podatku VAT oraz w projektach dotyczących doradztwa w zakresie ustalania wskaźnika VAT dla podmiotów komercyjnych. Agata uczestniczyła w wielu przeglądach podatkowych przeprowadzanych dla jednostek samorządu terytorialnego.