Obecnie poszukujemy kandydatów:
STUDENCI / ABSOLWENCI:
Jeżeli jesteś studentem/absolwentem prawa lub ekonomii, znasz angielski, dołącz do naszego zespołu.
DORADCY PODATKOWI:
Zapraszamy do składania aplikacji również doradców podatkowych z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@acan.pl wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Acan Doradcy Podatkowi sp. z o.o. zawartych w przesłanym przeze mnie CV i liście motywacyjnym w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Jeżeli dodatkowo aby Pani/Pana kandydatura była brana pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Acan Doradcy Podatkowi sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie w Twoim CV również dodatkowej zgody o treści:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i listu motywacyjnego
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i listu motywacyjnego oraz przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w celu niezbędnym do wzięcia pod uwagę mojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Acan Doradcy Podatkowi sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Obowiązek informacyjny
Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna ale jej uzyskanie jest niezbędne do przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji z Twoim udziałem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – pragniemy poinformować że:
  • Od chwili przesłania do nas CV administratorem podanych w nim danych osobowych jest Acan Doradcy Podatkowi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stryjeńskich 19/514, 02-791 Warszawa, adres e-mail: biuro@acan.pl tel. +48 22 844 77 49.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Acan Doradcy Podatkowi sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem CV wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 1 roku od dnia przesłania CV.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
  • Ponadto, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@acan.pl, lub pod numerem telefonu +48 22 844 77 49.
  • Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla celów udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli nie udzielisz zgody bądź w późniejszym czasie prześlesz wniosek o sprostowanie lub usunięcie Twoich danych, albo cofniesz swoją zgodę, będzie to oznaczało, że nie będziemy mogli brać pod uwagę Twojej kandydatury wprowadzonych rekrutacjach.
  • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.