We are currently looking for candidates:

STUDENTS/GRADUATES:

If you are a student/graduate in law or economics and you speak English, join our team.

 

TAX ADVISORS:

We invite tax advisors who have at least 2 years of experience in providing services to enterprises, to apply.

 

If you are interested please send your CV to: biuro@acan.pl with the consent to the processing of personal data with the following content:

 

"I consent to the processing of my personal data by Acan Doradcy Podatkowi sp. z o.o. provided in these documents (CV, cover letter) for realising the recruitment process pursuant to Article 6 (1) (a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).”

 

If, in addition, your candidacy shall be taken into account in future recruitment processes conducted by Acan Doradcy Podatkowi sp. z o.o. please add the following consent to your CV:

 

"I agree to use my CV and cover letter and to process my personal data contained therein in order to take into account my candidacy in future recruitment processes organized by Acan Doradcy Podatkowi sp.  z o.o. (pursuant to Article 6 (1) (a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation).”

Information obligation

Additional informations
Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna ale jej uzyskanie jest niezbędne do przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji z Twoim udziałem. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – pragniemy poinformować że:
  • Od chwili przesłania do nas CV administratorem podanych w nim danych osobowych jest Acan Doradcy Podatkowi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stryjeńskich 19/514, 02-791 Warszawa, adres e-mail: biuro@acan.pl tel. +48 22 844 77 49.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Acan Doradcy Podatkowi sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem CV wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 1 roku od dnia przesłania CV.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
  • Ponadto, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@acan.pl, lub pod numerem telefonu +48 22 844 77 49.
  • Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla celów udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli nie udzielisz zgody bądź w późniejszym czasie prześlesz wniosek o sprostowanie lub usunięcie Twoich danych, albo cofniesz swoją zgodę, będzie to oznaczało, że nie będziemy mogli brać pod uwagę Twojej kandydatury wprowadzonych rekrutacjach.
  • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.